Kiralama Koşulları

ByCar Rental

Günlük Araç Kiralama Koşulları

 
1. Günlük kiralama 24 saattlik süredir. Teslim gecikmelerinde 3 saate kadar her saat için günlük ücretin 1/3'i 3 saatten sonra günlük ücretin tamamı alınır.
 
2. Kiracı ödemeleri Kredi Kartı,Nakit veya Voucher ile yapacaktır.
 
3. Herhangi bir kaza veya hasar durumunda kiracının sigortalardan yararlanabilmesi için sözleşmedeki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
 
a: Kazanın olduğu yere enyakınyetkili makamdan(şehir sınırları içinde trafik polisi,mahalli karakol, şehirdışında jandarma v.b gibi) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir teknik kaza raporu, tesbit zaptı,alkol raporu,ehliyet fotokopisi(T.C vatandaşı değil ise pasaport fotokopisi,yurda giriş kaşesi bulunan sayfası ile) belgeleri kiralayana en gen 48 saat içinde ibraz etmekle yükümlüdür.
 
b: Kiracının doktor raporuyla saptanmamış engelleyici durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir.Kiracı herne şekilde olursa olsun resmi kaza raporu tutuluncaya kadar hasarlı araca müdahale etmeyecektir. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararını kiracıdan talep hakkını,her zaman mahfuz tutar. Ayrıca araçtan radyo,stepne, avadanlıklar gibi kolay taşınabilir eşya veyedeklerin çalınması halinde ortaya çıkacak zarar sigorta kapsamı dışında olduğundan bu kabil zararlar'da kiracının sorumluluğu altındadır.
 
c: Kiralayan kendi kusurundan kaynaklanmayan her türlü hasar ve ziyandan dolayı sigorta tazminatından istifade edememe durumunda tahsil edemediği zarar ve aracın işten kalma tazminatı içinkiracıya rücu hakkına sahiptir
 
d:Aşağıda yazılı hallerde yasalar gereği sigorta geçersiz kabul edildiğinden bu kabil durumlarda kiracı zararın tamamından süper sigorta almış olsa dahi şahsen sorumlu OLACAKTIR.
- Sürücü alkol ve uyuşturucu etkisindeyse,
-Azami hız limiti aşıldıysa,
-Ehliyetsiz ise,
-%100 kusurlu ise
-Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise,
-Kazaya neden olan sürücü kira sözleşmesine kayıtlı değil ise,
-Kaza süresinin bitmesine rağmen yazılı onay almaksızın aracı teslim etmemiş ise,
-Kira ek sözleşmesinde belirtilen aracım kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş işe,
e: Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak aracı park etmekle yükümlüdür.Aracın çalınması durumunda kiracı derhal en yakın polis merkezine veya jandarma birliğine başvurarak araç hırsızlık tespit raporu temin edecektir.
 
FİYATLARA DAHİL HİZMET VE ÜRÜNLER
 
1: Hırsızlık Sigortası (TP)
 
Hırsızlık Sigortası(TP) aracın çalınması durumunda ek sözleşmede yazan koşulların yerine getirilmesi halinde, araç 30 gün içinde bulunursa o tarihe kadar olan,30 gün içinde bulunmazsa 30 günlük kira bedelini -iş kaybı tazminatı- olarak ödemekle yükümlüdür.
 
2: km sınırsız  
3. K.D.V
 
İSTEĞE BAĞLI HİZMET VE ÜRÜNLER:
 
1: Süper Sigorta(SCDW)
 
2:Lastik-Cam-Far sigortası
 
3:Bebek Koltuğu, Navigasyon
 
4:HGS
 
5:Mini hasar

ByCar RentalYanınızda
Şimdi Rezervasyon Yapın
REZERVASYON
  • kayseri oto
  • araç kiralama kayseri